ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕64 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 6
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรภ.กาญฯ มอบรถบัสและรถรางที่ปลดระวางให้กับชุมชนท่องเที่ยวฯ ต.ป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี (31พ.ค.64)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17พ.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง ของจังหวัดกาญจนบุรี (28เม.ย.64)
มรภ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 เม.ย. 64)
มรภ.กาญจนบุรีส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับรร.ไทรโยคน้อยวิทยา (30มี.ค.64)
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด (25มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี จับมือSME ผลักดันผู้ประกอบการ (25 มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (17มี.ค.64)
ประชุมแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทางด้าน วิสาหกิจชุมชน (9มี.ค.64)
วิศวกรสังคม เข้าร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ "ไผ่" (6มี.ค.64)

  ทั้งหมด 48 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 234  หน้าถัดไป>>

 

โครงการ Vlog: Kanchanaburi: Perfect Destination (7เม.ย.64)

โครงการ Vlog: Kanchanaburi: Perfect Destination (7เม.ย.64)

วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษชวนท่องเที่ยว กาญจนบุรี หัวข้อ “Vlog: Kanchanaburi: Perfect Destination”จัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้อง AUDITORIUM อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

สำหรับผลงานของนักศึกษามรภ.กาญจนบุรีและนักเรียน โรงเรียนสาธิต มรภ.กาญจนบุรี มีทั้งหมด 10 ทีม โดยมีรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 รางวัลชมเชย 1 รางวัล และรางวัลทีมที่ได้ยอด Like สูงสุดจะได้รับรางวัล Popular Vote! ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม คฤจภัค คิฤถฤงคิธแคท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Need Money รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Hish Quality Night Nice รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Kancept และ รางวัลชนะเลิศ Popular Vote ได้แก่ ทีม Kancept

 

โครงการประกวดคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษชวนท่องเที่ยว กาญจนบุรี หัวข้อ “Vlog: Kanchanaburi: Perfect Destination” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและนักเรียนรร.สาธิต มีเวทีในการแสดงความสามารถ อีกทั้งเกิดการประสานประโยชน์ในการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยี สร้างผลผลิตเพื่อนำไปใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้มีทักษะการสื่อสารและมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรักความผูกพันและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัย

 

ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.3498008623637807


ผู้เขียน :pr วันที่ :2021-04-16 10:06:57 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500