ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕64 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 6
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรภ.กาญฯ มอบรถบัสและรถรางที่ปลดระวางให้กับชุมชนท่องเที่ยวฯ ต.ป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี (31พ.ค.64)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17พ.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง ของจังหวัดกาญจนบุรี (28เม.ย.64)
มรภ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 เม.ย. 64)
มรภ.กาญจนบุรีส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับรร.ไทรโยคน้อยวิทยา (30มี.ค.64)
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด (25มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี จับมือSME ผลักดันผู้ประกอบการ (25 มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (17มี.ค.64)
ประชุมแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทางด้าน วิสาหกิจชุมชน (9มี.ค.64)
วิศวกรสังคม เข้าร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ "ไผ่" (6มี.ค.64)

  ทั้งหมด 48 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 234  หน้าถัดไป>>

 

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีทางศาสนาทำบุญประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (7เม.ย.64)

วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีทางศาสนาทำบุญประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสริมสิริมงคล โดยมี พระครูประทีปกาญจน์ธรรม (หลวงพ่อเต้) วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี ประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานจัดงาน

กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนัก ในด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบุญบารมี ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ฯ และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ และยังเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และศึกษาความสำคัญด้านศาสนพิธี ศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

โดยมี ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ดร.ชยพล เพชรพิมล ดร.ณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ สพม.กาญจนบุรี ดร.วรสุดา สุขารมณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายสาธิต ยอดดำเนิน ประธานเครือข่าย BIZ CLUB กาญจนบุรี และแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ภาพ/ข่าว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.3500745453364124


ผู้เขียน :pr วันที่ :2021-04-16 10:09:37 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500