ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕64 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประกาศมาตรการโควิด-19 ฉบับที่ 6
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรภ.กาญฯ มอบรถบัสและรถรางที่ปลดระวางให้กับชุมชนท่องเที่ยวฯ ต.ป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี (31พ.ค.64)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17พ.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง ของจังหวัดกาญจนบุรี (28เม.ย.64)
มรภ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 เม.ย. 64)
มรภ.กาญจนบุรีส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับรร.ไทรโยคน้อยวิทยา (30มี.ค.64)
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด (25มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี จับมือSME ผลักดันผู้ประกอบการ (25 มี.ค.64)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (17มี.ค.64)
ประชุมแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทางด้าน วิสาหกิจชุมชน (9มี.ค.64)
วิศวกรสังคม เข้าร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ "ไผ่" (6มี.ค.64)

  ทั้งหมด 48 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 234  หน้าถัดไป>>

 

มรภ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 เม.ย. 64)

 มรภ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 เม.ย. 64)

 

ในวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีได้จัดการประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน “อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดกาญจนบุรี” ณ ห้องประชุมโกเมน มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

โดยมีดร.ณรงค์เดช รัตนานนเสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี คุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกาญจนบุรี  คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีและคณะผู้บริหาร บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับอว.ส่วนหน้า เกิดจากการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดตั้ง “อว.ส่วนหน้า” หรือหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) โดยได้จัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการขึ้นมา 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับส่วนกลาง มีปลัด อว. เป็นประธาน และ รมว.อว. เป็นที่ปรึกษา และ (2) ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือที่เรียกว่า “อว. ส่วนหน้า” สำหรับในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ตัวแทนมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)  ซึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี มีหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี อาคาร 9 ชั้น 1  เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในทุกมิติ โดยมีหน้าที่สำคัญในการผลักดันภารกิจใน 4 ด้านคือ1.ประสานการนำงานด้าน อววน.เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด 2.ขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้าน อววน. ในจังหวัด 3.ส่งเสริมการนำงานด้าน อววน.สนับสนุนจังหวัด4.เป็นหน่วยงานม้าเร็วที่จะรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

 

ซึ่งหน่วยงานหรือประชาชนท่านใด อยากให้ทางอว. เข้ามาดูแลเพื่อยกระดับในด้านต่างๆสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 034-534059-60

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.3541599475945388


ผู้เขียน :pr วันที่ :2021-04-23 12:50:41 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500