มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU


 • ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เมียนมา (16 ก.ย.64)
 • องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (8 ก.ย.64)
 • แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สพม.กาญจนบุรี (7ก.ย.64)
 • ประชุมการหารือแนวทางการพัฒนาอาชีพผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านสาละวะ-ไล่โว่ (6ก.ย.64)
 • มรภ.กาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 13 (6 ก.ย. 64)
 • มรภ.กาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 12 (3 ก.ย. 64)
 • MOU ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)กับจังหวัดกาญจนบุรี (31 ส.ค.64)
 • มรภ.กาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 (31 ส.ค.64)
 • วิศวกรสังคม มรภ.กาญจนบุรี นำ“ถุงปันสุข” มอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
 • มรภ.กาญจนบุรี รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมและชุด PPE (26 ส.ค. 64)
 • มรภ.กาญจนบุรีประชุมร่วมตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี (18 ส.ค. 64)
 • พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 ส.ค.64)
 • มรภ.กาญจนบุรี ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด บริจาคน้ำดื่ม แอลกอฮอล์ เฟสชิลให้กับโรงพยาบาลสนาม (10 ส.ค. 64)
 • ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ กรรมการกองทุน/กรรมการบริหารงานบุคคล (21ก.ค.64)
 • มรภ.กาญจนบุรีร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร (20 ก.ค. 64)
 • โครงการอบรม "การเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รุ่นที่ 2 ( 14 ก.ค.64)
 • การสัมมนาเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัย และองค์ความรู้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ และการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ (13 ก.ค.64 )
 • มรภ.กาญจนบุรีMOU สพม.กาญจนบุรี (9ก.ค.64)
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและโรงเรียนสาธิตฯ เข้ารับวัคซีนเข็ม 1 (6ก.ค.64)
 • พิธีมอบเกียรติบัตรกับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงาน เสริมรายได้ และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ให้เข้มแข็งและยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ (27-28มิ.ย.64)
 • “ไทรโยค เมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา” ครั้งที่ 2 (26-27 มิ.ย.64)
 • โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือนและต้นทุน (17มิ.ย.64)
 • มรภ.กาญจนบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (17มิ.ย.64)
 • สนอ.จัดกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (17 มิ.ย.64)
 • มรภ.กาญจนบุรี ยกระดับงานภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ วิชาชีพ และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ลงพื้นที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาต่อ โรงเรียนในสังกัด สพม.กาญจนบุรี (15มิ.ย.64)
 • ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 / 2564 (9มิ.ย.64)
 • มรภ.กาญจนบุรี จับมือ สพม.กาญจนบุรี และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ร่วมประชุมหาแนวทางการจัดการเรียน (7มิ.ย.64)
 • ประชุมปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล (2มิ.ย.64)
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (7มิ.ย.64)
 • มรภ.กาญฯ มอบรถบัสและรถรางที่ปลดระวางให้กับชุมชนท่องเที่ยวฯ ต.ป่าสะแก จ.สุพรรณบุรี (31พ.ค.64)
 • ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (27พ.ค.64)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ รวมน้ำใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (17พ.ค.64)
 • มรภ.กาญจนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทาง ของจังหวัดกาญจนบุรี (28เม.ย.64)
 • มรภ.กาญจนบุรี จัดประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ “อว.ส่วนหน้า” ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (24 เม.ย. 64)
 • งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 (8เม.ย.64)
 • โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีทางศาสนาทำบุญประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (7เม.ย.64)
 • โครงการ Vlog: Kanchanaburi: Perfect Destination (7เม.ย.64)
 • สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคกลาง ( 3 เม.ย.64 )
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม.กาญจนบุรีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (1เม.ย.64)
 • มรภ.กาญจนบุรีส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับรร.ไทรโยคน้อยวิทยา (30มี.ค.64)
 • ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เค.ที.พี. (ประเทศไทย) จำกัด (25มี.ค.64)
 • มรภ.กาญจนบุรี จับมือSME ผลักดันผู้ประกอบการ (25 มี.ค.64)
 • เปิดโลกกิจกรรมทางวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ (24 มี.ค. 64)
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักสถาบัน” (23-24 มี.ค.64)
 • องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (22มี.ค.64)
 • โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี (20-21มี.ค64)
 • โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (20-21มี.ค.64)
 • โครงการการจัดทำระบบกลไก แผนการดำเนินการการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น(19มี.ค.64)
 •