มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRU


 • ภาพ ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 (19 เม.ย. 62)
 • ภาพ การศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน (9 เม.ย. 62)
 • ภาพ กิจกรรมระดมทุนภายในมหาวิทยาลัย โครงการล้านก้าว (4 เม.ย. 62)
 • เปิดบ้านรักษ์ไทย รักษ์วัฒนธรรม (3 เม.ย. 62)
 • ภาพ ประชุมโครงการ SEA - Teacher Project (28 - 29 มี.ค. 62)
 • โครงการ ทูตคุณธรรมความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ITA – KRU Ambassador 2019 (29 มี.ค. 62)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ
 • ภาพ พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษา (20 ก.พ. 62)
 • ภาพ ทำบุญเนื่องในครบรอบวันราชภัฏ (14 ก.พ. 62)
 • รณรงค์ KRU รวมใจ ลดโรคภัย ลดฝุ่นควัน
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมต.ท้าวอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 • โครงการทบทวนแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 2 (28 ม.ค. 62)
 • ภาพ โครงการทบทวนแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 (24 ม.ค. 62)
 • พิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวัน “ยุทธหัตถี” (18 ม.ค. 62)
 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 62)
 • ภาพ ทำบุญปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2019 (9 ม.ค. 62)
 • งานสังสรรค์ครอบครัว KRU 2019 (9 ม.ค. 62)
 • ภาพ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ @2019 (4 ม.ค. 62)
 • ภาพ การประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 ม.ค. 62)
 • ภาพ โครงการส่งเสริมคุณธรรม KRU Cool (22-23 ธ.ค. 61)
 • ภาพ สัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (17 ธ.ค. 61)
 • การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (14 ธ.ค. 61)
 • ภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา (29 พ.ย. 61)
 • ภาพ กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2561 (21 พ.ย. 61)
 • ภาพ พิธีถวายกฐินสามัคคีย้อนรอยตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดหนองตะโก (18 พ.ย. 61)
 • ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) (12 พ.ย. 61)
 • ภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ในส่วนภูมิภาค (2 พ.ย. 61)
 • ภาพ ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษา (31 ต.ค. - 1 พ.ย. 61)
 • ภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน (30 ต.ต. 61)
 • พิธีลงนามความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย (29 ต.ค. 61)
 • ภาพ พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (23 ต.ค. 61)
 • ภาพ พิธีวางพานพุ่มพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า (21 ต.ค. 61)
 • พิธีเปิดลู่วิ่งกรีฑายางสังเคราะห์มาตรฐาน (20 ต.ค. 61)
 • นศ.สาขาวิชาภาษาจีน เข้าศึกษาภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • โครงการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2564 (16-17ต.ค.61)
 • มรภ.กาญจนบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 2 ปี วันสวรรคต ร.9 (12 ต.ค. 61)
 • การแข่งขันจานร่อนอัลทิเมทในร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ( 6 ต.ค. 61)
 • ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี (6-7 ต.ค.61)
 • โครงการประดับอินทรธนูชุดปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย (ชุดสีกากี) (8 ต.ค. 61)
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 (4 ต.ค. 61)
 • ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (1 ต.ค. 61)
 • ภาพ งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561“มาลัยแห่งศรัทธา มาลาด้วยหัวใจ” (26 ก.ย. 61)
 • ภาพ KRU Freshy Night 2018 (21 ก.ย. 61)
 • ประชุมการจัดการแข่งขัน “KRU CUP” ปี 3(21ก.ย.61)
 • สนอ.จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ2562(20ก.ย.61)
 • ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดกาญจนบุรี (14 ก.ย. 61)
 • แผนการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สังกัด กก.ตชด.13 (12 ก.ย.61)
 • ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) (8 ก.ย. 61)
 • ภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่3 ) (7 ก.ย. 61)
 • ภาพ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 (6 ก.ย. 61)