มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRUประชาสัมพันธ์

ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (12มี.ค.63)
พิธีเปิดและบรรยายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่ประชาชน ประจำปี 2563 (9มี.ค.63)
โครงการ เปิดบ้านคุณธรรม (11มี.ค.63)
มรภ.กาญจนบุรี จัดโครงการปฏิบัติการทำแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยอย่างง่าย (11มี.ค.63)
จิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า (10มี.ค.63)
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกาญจนบุรี (8มี.ค.63)
พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (8มี.ค.63)
สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ระยะที่ 2) (7มี.ค.63)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด - 19
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี รับมือและเฝ้าระวัง COVID-19(3มี.ค63)
โครงการสำนึกไทย (ฝายชะลอน้ำ) (15 ก.พ. 63)
จัดเตรียมความพร้อมก่อนการสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (27ก.พ.63)
มรภ.กาญจนบุรีเข้าร่วมงานวิ่งสองแผ่นดิน ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 1 (23ก.พ.63)
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันราชภัฏ (14ก.พ.63)
โครงการประกวดสุนทรพจน์ KRU (12ก.พ.63)
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลาลัยจัดทำบุญถวายสังฆทาน ประจำปี 2563 (13ก.พ.63)
กีฬา พ.จ.น.ก. บุคลากร สัมพันธ์ครั้งที่ 41(6-7ก.พ.63)
กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รณรงค์เฝ้าระวังโคโรน่า ไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (5ก.พ.63)
โครงการสัมมนา “ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ร.บ ป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย ” (31ม.ค.63)
โครงการ “ สะพายกล้องท่องวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ” (31ม.ค.63)
เปิดบ้านวิชาการ “ เลือกแนวทาง วางอนาคตกับ IndTech KRU ” (29ม.ค.63)
มรภ.กาญจนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)
นายกสภาแสดงความยินดีให้ กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (18ม.ค.63)
พิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีเหลืองทอง (18ม.ค.63)
มอบโล่แสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองกาญจน์” (18ม.ค.63)
“ครูดีศรีเมืองกาญจน์” เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 (16ม.ค.63)
พิธีเปิดอาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (9ม.ค.63)
พิธีเปิด 7- Eeleven สาขา มรภ.กาญจนบุรี(9ม.ค.63)
กีฬาสานสัมพันธ์ KRU เกมส์ ครั้งที่ 5(6-8ม.ค.63)
งานสังสรรค์ครอบครัว KRU 2020 (8ม.ค.63)
สนอ. จัดปีใหม่ 2563 (6ม.ค.63)
สนอ.มรภ.กาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน มรภ.เชียงใหม่ (22-25ธ.ค.63)
มรภ.กาญจนบุรี MOU กับโรงเรียนในสหวิทยาเขตแควน้อย และสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ (23 ธ.ค.63)
มรภ.ศรีษะเกษ เข้าศึกษาดูงาน มรภ.กาญจนบุรี(17ธ.ค.62)
มหาวิทยาลัยเข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green (16ธ.ค.62)
เปิดงาน Innovation Club by GSB Startup (16ธ.ค.62)
เปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 18 ปี KRU CUP ครั้งที่ 4 (16ธ.ค.62)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (16ธ.ค.62)
สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ (13ธ.ค.62)
ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทวาย (8-10 ธ.ค.62)

  ทั้งหมด 258 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6]  หน้าถัดไป>>