มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 


KRUมุมนักศึกษา

พิธีรับเงินทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (21ต.ค.63)
นิเทศฯรับมอบเกียรติบัตร"รู้เท่าทันสื่อ"ผู้ว่าฯกาญจนบุรี(27ก.ย.62)
ดาว - เดือน ประจำปี 2562 (18ก.ย.62)
นศ.ชมรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมกับโครงการ MUIC Shalala กล้าดี กล้าอาสา
แจ้งเลื่อนการประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา
แนวข้อสอบประมวลความรู้วิชา ภาษาอังกฤษ
การส่งแบบคำขอกู้ยืม/แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ประจำปีการศึกษา 2557
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
รายชื่อผู้กู้ที่ต้องแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. 1/2556
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
ค่ายเป็นคนดีด้วยสำนึกดี 20-22ก.ค.55
เชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการสถาปนา ม.ขอนแก่น
แจ้งเรื่องซ่อมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ หาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
ขอให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูทุกท่านมา รับปริญาบัตร
ม.ราชภัฏกาญฯจัดกีฬา กีฬาน้องใหม่54 27ก.ค.54
การประกวด ดาว-เดือน ประจำปี54 KRU Freshy Night 14ก.ค.54
กำหนดการวัน เวลา สถานที่รับประกาศนียบัตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
เทคนิคแต่งภาพ cinemagraphs
เลื่อนการรับ Transcript นักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
การขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
รายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต 1/2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
หยุดการเรียนการสอนและเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา 3/2553 สำหรับนักศึกษา กศ.บป.
กำหนดการแก้ I ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 19มี.ค.54
กำหนดการส่งเอกสารแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
งาน ฅอคน. VS ฅนกิจกรรม.
กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
รายชื่อผู้กู้รายเก่าที่ต้องแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3-53
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2554
แบบสอบถามนักศึกษาฯ ออนไลน์ 3/2553
กําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ.2554 (เบื้องต้น) ดังนี้
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2553
ปฎิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2553

  ทั้งหมด 46 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>