มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Galleryมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ วัดทุ่งมะสัง ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดยดร.ณรงค์เดช. รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร และนักศึกษา ทอดถวายองค์ผ้ากฐิน ณ วัดทุ่งมะสัง ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

 

ภาพโดย : สาทร ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี