มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Galleryมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดถาวรวราราม(วัดญวณ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

ภาพโดย : สาทร ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี