มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Galleryภาพบรรยากาศในงาน 10 ครั้ง ในหลวง ร.9 เสด็จฯ กาญจนบุรี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพโดย : สาทร ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี