มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery        ม.ราชภัฏกาญจน์ จัดกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัย ในงานกา ชาดกาญจนบุรี

 

                วันนี้ (5 ธันวาคม 2559) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจุดเทียนถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงในหลวงของแผ่นดิน โดยจุดเทียนเป็นรูปเลข 9 หน้าพระ บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในงานกาชาดกาญจนบุรี รวมใจถวายอาลัย ด้วยใจภักดี ประจำปี 2559 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม