มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Galleryมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความสามัคคี สืบสานประเพณีปีใหม่” ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ลานหน้าอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นอกจากนั้นยังมี กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดหอพระพุทธ พระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต ศาลพระกาญจนบุรี ศาลพระพรหม ศาลเจ้าแม่ตะเคียน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานหน้าอาคาร 9

ภาพโดย : สาทร ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

 

คลิกที่นี่เพื่อรับชมภาพถ่ายทั้งหมด