มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Galleryสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” วันพุธที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

         ผู้ช่วยศาสตรจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้นำศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “รำเหย่ย”ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาโลก " วันพุธที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

★★★★★

 

ภาพโดย : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี