มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Galleryรร.สาธิตม.ราชภัฏกาญจน์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดแห่เทียนพรรษา(4ก.ค.60)

      เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย ทั้งนี้โครงการแห่เทียนพรรษา ได้เคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และนำต้นเทียนวนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ จากนั้น ดร.สมพงศ์ มาเป้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  ต่อด้วยผู้แทนนักศึกษากล่าวนำคำอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และกล่าวคำถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม จากนั้นคณะผู้บริหารอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม ณ วัดถ้ำประทุน หุบตาพิน หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี