มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Galleryภาพบรรยากาศกิจกรรมปะทะสังสรรค์รังสรรค์สัมพันธ์ในโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 ณ พาวิเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี