มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery    วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 นำโดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กาญจนบุรี