มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่มและเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาน้องใหม่ กว่า 1,400 คน ร่วมในพิธี   พร้อมกันนี้ นายเศรษฐา ขันแก้ว นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำกล่าวถวายบังคมและกล่าวปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าวยังได้จัดให้มีพิธีเจริญพุทธมนต์ป้ายและธงประจำคณะ สาขาวิชา

  สำหรับพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี