มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery  วันที่ 11 ส.ค. 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85

  โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายเครื่องสักการะเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพและกล่าวนำถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  พร้อมกันนี้ทางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยต้นไม้ที่ใช้ปลูกในครั้งนี้เป็นต้นทองอุไร ปลูกบริเวณริมถนนอาคาร 9 อาคาร 7และบริเวณหอพระพุทธโลกเชษฐกาญจนมงคลเขต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และเป็นการสร้างจิตอาสาและความรักสามัคคีใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาพ/ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี