มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery   วันที่ 18 ส.ค. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   โดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาตินับอเนกประการ

   พร้อมกันนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 18 ส.ค. 2560 ภายในงานจะประกอบไปด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ,นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ,การจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสาขาวิชา และหน่วยงานต่างๆของคณะ ,การแข่งขัน KRU academic skill Competition 2560, การแข่งขันการสร้าง Web Applications, การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก, การแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษ, การแข่งขันจรวดขวดน้ำ,การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, โครงงานคณิตศาสตร์, การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ KRU Campus Tour”