มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery     เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นดอกไม้จันทน์จากการประดิษฐ์ของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่เริ่มต้นประดิษฐ์มาตั้งแต่เดือนกรกฏาคม  เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ รวม 3,800 ดอก ส่งมอบให้กับจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีต่อไป

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี