มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University

KRU Gallery     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภา พร้อมด้วยดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เข้าร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคีย้อนรอยตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2561 ณ วัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
     การทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำปี 2561 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน
     สำหรับงานบุญทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำปี 2561 ในปีนี้ได้ยอดเงินรวมจำนวน 139,999 บาท