ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (12มี.ค.63)
พิธีเปิดและบรรยายในโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศแก่ประชาชน ประจำปี 2563 (9มี.ค.63)
โครงการ เปิดบ้านคุณธรรม (11มี.ค.63)
มรภ.กาญจนบุรี จัดโครงการปฏิบัติการทำแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยอย่างง่าย (11มี.ค.63)
จิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า (10มี.ค.63)
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกาญจนบุรี (8มี.ค.63)
พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (8มี.ค.63)
สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ระยะที่ 2) (7มี.ค.63)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันไวรัสโควิด - 19
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี รับมือและเฝ้าระวัง COVID-19(3มี.ค63)