ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดดาว - เดือน ประจำปี 2563 (9ก.ย.63)
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (11ก.ย.63)
การลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และ การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือการเฝ้าระวัง และการประเมินสื่อ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (2 ก.ย. 63)
มรภ.กาญจนบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสพม.เขต 8 (28 ส.ค. 63)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“ไทรโยค เมืองไม้ผล มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา” (22-23ส.ค.63)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ) 20 ส.ค. 63
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 18 ส.ค.2563
ครุศาสตร์วิชาการและมหกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกาญจนบุรี (17-19ส.ค.63)
คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี(14ส.ค.63)