ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (20 พ.ย.62)
มรภ.กาญจนบุรี ต้อนรับ ครม.สัญจร (12 พ.ย.62)
มรภ.กาญจนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม ครม.สัญจร (5พ.ย.62)
เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี
กีฬาภายในคิ้วนางเกมส์ครั้งที่ 44 (30ต.ค.62)
โครงการมัชฌิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (26 ต.ค.62)
มรภ.กาญจนบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค.62)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับครม.สัญจร (17 ต.ค.62)
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21ต.ค.62)
โครงการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี