ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ: มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ (18-20ส.ค.62)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (19-21ส.ค.62)
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (18ส.ค.62)
โครงการ “Yong Love รักเป็น ปลอดภัย” (14 ส.ค.62)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (9ส.ค.62)
กิจกรรมโบว์ลิ่ง ส่งเสริมการศึกษา 10 ส.ค.62
พิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2562 รางวัล “มณีกาญจน์” ครั้งที่ 1 (7 ส.ค. 62)
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันแม่ (30ก.ค.62)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและพิธีลงนามถวายพระพร ร.10 (28 ก.ค.62)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการปีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 “Green KRU” (KRU เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) (2-4 ก.ค. 62)