มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 (22 ต.ค. 60)


รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

     ในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภา พร้อมด้วยดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี 2560 ณ วัดศรีอุปลาราม(วัดหนองบัว)

     การทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำปี 2560 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน

     สำหรับงานบุญทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำปี 2560 ในปีนี้ได้ยอดเงินรวมจำนวน 136,999 บาท 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2017-10-23 18:40:20 แก้ไขวันที่ :