มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (20 ม.ค. 61)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

     วันที่ 20 มกราคม 2561 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา รศ.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

     ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-01-22 13:06:02 แก้ไขวันที่ :