มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี (22 ม.ค. 61)


ภาพกิจกรรม  หรือ 

     วันที่ 22 มกราคม 2561 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานของกองต่างๆ ภายในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ผศ. เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ

     การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ศึกษาและเรียนรู้ระบบการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

    ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-01-22 14:36:48 แก้ไขวันที่ :