มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 (23 ม.ค. 61)


ชมภาพกิจกรรม  หรือ 

     วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมกันนี้ ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้การต้อนรับท่านผู้ว่าและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

     เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนครั้งนี้เกิดจากการดำเนินงานต่อเนื่องของขบวนองค์กรชุมชนโดยสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบล 70 ตำบล รวมทั้งเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน 67 กองทุนร่วมกันพัฒนาโครงการที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค

     โดยได้มอบของขวัญปีใหม่ 2561 เป็นเงิน 5,257,500 บาท เพื่อนำไปดำเนินงานพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาญจบุรีที่พัฒนาโครงการเรียบร้อบแล้ว ได้แก่

       - สนับสนุนการดำเนินงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด เป็นเงิน 1,085,000 บาท

       - สนับสนุนการดำเนินงานให้กับผู้แทน 7 สภาองค์กรชุมชนที่จะดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน เป็นเงิน 210,000 บาท และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจและทุนขบวนจังหวัด เป็นเงิน 260,000 บาท

       - สนับสนุนการดำเนินงานให้กับผู้แทน 67 กองทุนสวัสดิการ เป็นเงิน 150,000 บาท

       - สนับสนุนการดำเนินงานให้กับสภาองค์กรชุมชนที่จะดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียง ชนบท เป็นเงิน 3,763,500 บาท

 

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 


ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-01-23 13:17:39 แก้ไขวันที่ :