มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย World Robot Game ณ ประเทศสิงคโปร์ (9-13พ.ย60)


เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560 นายคฑา ทองแท่งใหญ่ และนายพีรวัฒน์ อิ่มพลับ นักศึกษาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย(Search&Rescue) ระดับนานาชาติ World Robot Game ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมี อาจารย์ลัดดาวัลย์ จำปา เป็นที่ปรึกษาและนำพานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการแข่งขันมนครั้งนี้ นักศึกษาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย(Search&Rescue) ระดับนานาชาติ World Robot Game ในครั้งนี้มาได้และยังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นอย่างมากผู้เขียน :pr วันที่ :2018-01-29 10:54:26 แก้ไขวันที่ :2018-02-01 15:45:26