มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง สวิตา หวานล้ำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการอ่านฟังเสียงฯ(31ม.ค.61)


31 ม.ค. 61 (วันนี้) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการอ่านฟังเสียง ประเภทหญิง ครั้งที่ 46 ระดับอุดมศึกษา โครงการธนชาต..ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา พร้อมด้วย อ.มธุรส คุ้มประสิทธิ์และนางสาวสวิตา หวานล้ำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ชนะเลิศประจำปี 2560ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-01-31 15:41:30 แก้ไขวันที่ :2018-01-31 15:41:39