มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Bartender Challenge ณ มรภ.ธนบุรี(7ม.ค.61)


น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Bartender Challenge ณ มรภ.ธนบุรี

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาว เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอัน ดับ 2 จากการแข่งขันผสมเคื่องดื่ม Bartender Challenge ในโครงการ “วันวิทยาการจัดการก้าวหน้า ครั้งที่ 13  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ศรเพชร ยิ่งมี อาจารย์ผู้ฝึกสอน ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก ทำให้สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาได้ จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดกว่า 37 คน    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต้องขอแสดงความยินดี ในความสำเร็จในครั้งนี้และขอให้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่องต่อไปผู้เขียน :pr วันที่ :2018-02-08 09:19:21 แก้ไขวันที่ :2018-08-20 09:19:59