มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมระดับชาติครั้งที่ 2 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (13ก.พ.61)


มรภ.กาญจนบุรี ขอแสดงความยินดี แก่ น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ  คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมระดับชาติครั้งที่ 2 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันผสมเคื่องดื่มประกอบลีลา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมระดับชาติครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  นอกจากนี้ในเวทีการแข่งขันเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสามารถกวาดรางวัลเพิ่มมาอีก 2 รางวัลได้แก่ รางวัล Cocktail ยอดเยี่ยม และรางวัลลีลายอดเยี่ยม นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวราชภัฏกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก

อาจารย์ศรเพชร ยิ่งมี อาจารย์ผู้ฝึกสอน กล่าวว่า "รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ด้วยตัวนักศึกษามีการฝึกซ้อมทั้งด้านลีลาและทักษะการคิดค้นสูตรเป็นอย่างหนัก จากวัสดุอุปกรณ์ที่มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มาตลอด และจากการสนับสนุนจึงเป็นตัวผลักดันให้สาขาวิชาและคณะได้มีโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ทุกวัน และรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงที่คณะกรรมการทุกท่านรวมถึงผู้เข้าชมต่างกล่าวชม Cocktail ของเราเป็นอย่างมาก เมื่อการแข่งขันเสร็จแล้วยังมีผู้เข้ามาขอชิมแก้วโชว์จนหมด สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการและเป็นผู้นำในวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม และที่สำคัญทำให้มีผู้คนรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น"

            โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมระดับชาติครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมให้กับนักศึกษา และเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาในเวทีระดับชาติ ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ  โดยมีผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตหัวหิน

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  รางวัล Cocktail ยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  รางวัล ลีลายอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

  รางวัล การแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-02-14 11:29:43 แก้ไขวันที่ :2018-08-20 09:19:43