มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการ KRU Sushi Sashimi สร้างรายได้(11ก.พ.61)


           รับชมภาพทั้งหมด

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับศิษย์เก่า KRU Sushi Sashimi สร้างรายได้ ณ ห้องปิงปอง ชั้น 3 อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา โดยมี ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และนางสาวอารีย์ มหานิล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบ เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบ การทำส่วนผสม การหุงข้าวญี่ปุ่น และการแร่ปลาดิบ และปั้นข้าว การห่อข้าว รวมไปถึงสาธิตการทำแกงกระหรี่ซึ่งเป็นอาหารเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรผู้มากความรู้ ได้มาบรรยายและสาธิตการทำอาหารต่างๆ 2 ท่าน ได้แก่ คุณนพดล มาลัยทอง และ Mr.Tomohiro Sekitori สำหรับโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย บุคลากรและผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับการพัฒนาอาชีพควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 2 เพื่อให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย บุคลากรและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการทำข้าวปั้นญี่ปุ่น หรือ ซูชิ ซึ่งโครงการนี้จะสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมและนำไปสู่การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครอบครัว 3 เป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย บุคลากรและผู้ที่สนใจได้แสดงออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัย บุคคลและชุมชนผู้เขียน :pr วันที่ :2018-02-14 14:13:18 แก้ไขวันที่ :