มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การอบรมปฏิบัติการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ( 26 มี.ค.61)


ชมภาพกิจกรรม

     สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการอบรมปฏิบัติการส่งเสริมและการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2561 มีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกับ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายวอลเลย์บอลชายหาด สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ ห้องกวดวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพผู้ตัดสินวอลเลย์บอลและให้ชุมชน ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาองค์ความรู้ และการทำงานร่วมกันของสาขาวิชาชีพและองค์กรภายนอก รวมถึงผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาอบรมจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศ ได้แก่     

      1.นายกฤษฎา ปาณะเสรี ประธานฝ่ายวอลเลย์บอลชายหาด

      2.นายมนูญ บุญทะวิโรจน์ ฝ่ายจัดผู้ตัดสิน คณะกรรมการผู้ตัดสิน

     ผู้เข้าอบรมจะเป็นทั้งศิษย์เก่า และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมถึงผู้ที่สนใจ จำนวน 40 คนผู้เขียน :pr วันที่ :2018-03-26 11:50:24 แก้ไขวันที่ :