มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง การประกวด ดาว-เดือน พ.จ.น.ก. สั้มพันธ์ ครั้งที่ 40 (22มี.ค.61)


รับชมภาพทั้งหมด

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประกวด ดาวและเดือน พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์ ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยา ลัยราชภัฏกาญจนลบุรี สำหรับดาวในปีนี้ ได้แก่ มรภ.กาญจนบุรี น.ส.ชุติมา ม่วงบัวยุง และเดือน ได้แก่ มรภ.เพชรบุรี นายธนกฤต อยู่สุข และรางวัลขวัญใจ ได้แก่ มรภ.กาญจนบุรี น.สชุติมา ม่วงบัวยุง ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านผู้เขียน :pr วันที่ :2018-03-28 11:15:57 แก้ไขวันที่ :