มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง มรภ.กาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มทร.รัตนโกสินทร์ (31 มี.ค. 61)


รับชมภาพกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-04-02 13:57:37 แก้ไขวันที่ :