มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 17) (4 มิ.ย. 61)


ภาพกิจกรรม

      วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค Regional English Training Center รุ่นที่ 17 ณ ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี คุณวิจิตรา เศรษฐกร ผู้จัดการศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กล่าวรายงาน สำหรับการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนไทยในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ นำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้ผู้อบรมตะหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมี ครูต่างชาติจากสถาบัน British Council และ Master Trainers ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษา และกิจกรรม(Boot Camp) ในครั้งนี้ด้วยผู้เขียน :pr วันที่ :2018-06-04 13:41:26 แก้ไขวันที่ :