มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง มรภ.กาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ร.10(2ก.ค.61)


รับชมภาพทั้งหมด

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ของชาวราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้เขียน :pr วันที่ :2018-07-02 14:13:57 แก้ไขวันที่ :2018-07-05 14:57:03