มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการการพัฒนาทักษะการบริหารงานเชิงรุกฯ(30มิ.ย.61)


รับชมภาพทั้งหมด

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ ในโครงการการพัฒนาทักษะการบริหารงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งจัดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน – 1กรกฎาคม 2561 ณ เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้างานสามารถเป็นผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเชิงรุก อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรต่อไปผู้เขียน :pr วันที่ :2018-07-02 14:49:58 แก้ไขวันที่ :2018-07-05 14:55:41