มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (4-8 ก.ค.61)


ภาพกิจกรรม

   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ได้นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย "โลชั่นจากกวาวเครือ" ซึ่งวิจัยโดย ดร.เฉลียว เพชรทอง นางกานต์สินี คล้ายทองและนางอรพรรณ คงทาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหน่วยบ่มเพาะฯ ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ .ในงาน Thailand Tech Show 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 ณ ไบเทค บางนา เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้สนใจขอรับการถ่ายทอด  อีกทั้งหน่วยบ่มเพาะฯ ยังส่งผู้ประกอบการ 4 ผลิตภัณฑ์ "กุนเชียงปลายี่สก Teng" / "น้ำพริกปลาหมึก CHADA" / "น้ำพริกเห็ด Mamajai" และ "แคปหมูไร้มัน รัตนา" เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า ซึ่งอยู่ในโซน Shopping Innovative Productsผู้เขียน :pr วันที่ :2018-07-05 11:58:40 แก้ไขวันที่ :2018-07-05 15:46:15