มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี”(16 ก.ค. 61)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อม ผศ. ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี” ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีและภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

     โดยการลงนามในครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลลาดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี และสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจะจัดโครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี และเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหน สืบสานมรดกทางปัญญาของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไปซึ่งโครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี” จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์ วัดขุนแผน วันแม่หม้ายเหนือและวัดแม่หม้ายใต้ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวผู้เขียน :pr วันที่ :2018-07-16 15:47:27 แก้ไขวันที่ :2018-07-18 11:21:28