มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-07-25 15:34:17 แก้ไขวันที่ :