มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง สาขาวิชาดนตรี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผู้สนับสนุนเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย(6ก.ย.61)


 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีขอแสดงความยินดีกับนายประมาณ บุญเส็ง นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผู้สนับสนุนเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์ คณบดี อาจารย์พชร วรรณภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และผศ.ดุษณี ผาสุขดี ประธานสาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 กันยายน 2561ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-09-10 11:02:28 แก้ไขวันที่ :