มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง การแข่งขันอ่านฟังเสียง ธนชาต ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย (12 ก.ย. 61)


    

      ในวันที่ 12 กันยายน 2561 นายมาโนช พลายละหาร และนายพงศ์พัทธ หริ่มฉ่ำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ธนชาต ริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย รอบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 47 ระดับประเทศ ที่ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ

       โดยสามารถคว้ารางวัลให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้ นายมาโนช พลายละหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 และนายพงศ์พัทธ หริ่มฉ่ำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชมเชย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาและทางอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง

 ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-09-12 16:06:53 แก้ไขวันที่ :