มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ที่ได้เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล(ปี 2561)


รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่

1.อาจารย์อรรถพล ยรรยงเสวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา ที่ได้เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระดับ FIFA ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 3 ปีติดต่อกัน

2.ได้รับรางวัลผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

 

 2.นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาสอบผ่านเป็นผู้ตัดสินฟุตซอล รุ่นที่ 7 ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่

                      (1) นายณัฐวุฒิ ทองผาไพร

                      (2) นายขวัญเกล้า ทองมณไฑ

                      (3) นายวิจิตร จุ้นเอี่ยม

                      (4) นายพันธกานต์ นุชนารถ

                      (5) นายเอกณวัฒน์ แสงหงส์สิริโชติ

                      (6) นายวิสัย ใครหอม

                      (7) นายอภิลักษณ์ เหรียญทอง

 

`รูปภาพ facebookผู้เขียน :pr วันที่ :2018-09-13 10:32:24 แก้ไขวันที่ :2018-09-17 15:30:13