มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง สาขาพลศึกษา นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ29th SUZUKI WOLRD CUP 2018 (20-23เม.ย61)


นางสาวยุพวัลย์ ภูษณะพงษ์ นักศึกษาสาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชั้นปีที่1 นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ29th SUZUKI WOLRD CUP 2018 ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน



ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-09-13 10:44:23 แก้ไขวันที่ :2018-09-13 10:45:31