มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง แผนการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สังกัด กก.ตชด.13 (12 ก.ย.61)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 12 กันยายน 2561 คุณอารีย์ มหานิล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก ทศพร ปทุมยา ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 13 พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ณ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 10 คน เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามความประพฤติ ผลการเรียน และปัญหาของนักศึกษาตลอดจนแนวโน้มในการตั้งใจศึกษาผู้เขียน :pr วันที่ :2018-09-13 11:02:10 แก้ไขวันที่ :