มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า ณ ร้านอาหารแพรวพลอย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจศิลาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-09-28 10:45:39 แก้ไขวันที่ :