มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง สาขาการจัดการและสาขาบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP”(19 - 21ต.ค61)


     มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาสาขาการจัดการและสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CAMP” ในเขตภาคกลางตอนล่าง ซึ่งจัดแข่งขันในวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-25 10:21:52 แก้ไขวันที่ :2018-10-25 10:23:03