มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล อ่านฟังเสียง ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47(12ก.ย.61)


         รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน อ่านฟังเสียง ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ดังนี้
1. นายมาโนช พลายละหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 
2. นายพงศ์พัทธ หริ่มฉ่ำ รางวัลชมเชยผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-25 10:56:14 แก้ไขวันที่ :2018-10-25 10:58:41