มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน (31 ต.ค. 61)


ภาพกิจกรรม

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน: Smartphone Smart Picture ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และบริษัทซีแอนด์พี ศิลาดล จำกัดสนามฝึกขี่ม้ากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก และต้นจามจุรียักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผศ.ฟ้อนเปรมพันธ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกให้กับบริษัทที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน ได้แก่ บริษัท วีเทค คอมพิวเตอร์ แอนด์เทคโนโลยี จำกัด บริษัทโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ Huawei Oppo Vivo สำหรับโครงการในครั้งนี้มี ดร.สงคราม โพธิ์วิไล ผู้ถวายการใช้กล้อง ในหลวงรัชการที่ 9 ศิลปินและผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ เป็นวิทยากร มาบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การเริ่มต้นที่ถูกต้องกับการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน” “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน”นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการภาพถ่ายด้วยกล้องสมาร์ทโฟนที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง และสินค้า สมาร์ทโฟน ราคาพิเศษจากแบรนด์ดัง และในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีการจัดกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ พร้อมการอบรมในหัวข้อหลักการและเทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่างๆ” ที่ต้นจามจุรียักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี การอบรมมีทั้งนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและบุคคลภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวถึง 105 คนผู้เขียน :pr วันที่ :2018-10-31 14:50:00 แก้ไขวันที่ :