มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 
 เรื่อง พิธีถวายกฐินสามัคคีย้อนรอยตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดหนองตะโก (18 พ.ย. 61)


ภาพกิจกรรม

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภา พร้อมด้วยดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เข้าร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคีย้อนรอยตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2561 ณ วัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
     การทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำปี 2561 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน
     สำหรับงานบุญทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประจำปี 2561 ในปีนี้ได้ยอดเงินรวมจำนวน 139,999 บาท ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-11-21 08:46:49 แก้ไขวันที่ :