มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , Kanchanaburi Rajabhat University
 

 เรื่อง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับเกียติบัตรชมเชยการคัดเลือก นศ.เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปี 2560


ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพงษ์ กาบแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ได้รับเกียติบัตรชมเชยในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560ผู้เขียน :pr วันที่ :2018-12-07 14:49:59 แก้ไขวันที่ :